Med människan i centrum

Den enskilda vägledningen handlar om att stödja individen i att se sig själva och omvärlden och utifrån det hitta lämpliga vägar i livet. Vägledningen beskriver möjligheter och begränsningar. Det är viktigt att alla människor kan med hjälp av mig se sin egen situation och kan utifrån den skapa lösningar och komma vidare.

Jag är Ingrid Wallentin och jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare sedan 1992. Jag har jobbat både inom den offentliga och den privata sektorn och har även jobbat som coach.

Sedan 1995 äger och driver jag företaget Syo-konsulten. Jag erbjuder bl. a. studie- och yrkesvägledning för grund- och gymnasieskolor samt vuxna.

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion!